हरियो खुर्सानी
Posted on: Jan 01, 1970


Price: Rs.60 - 70 / kg


यो मेलम्ची आसपाससका क्षेत्रहरुमा चलनचल्तीमा रहेको दरभाउ हो । यसमा दैनिक सामान्य केही तल माथी हुन सक्छ ।