भैँसीको दुध
Posted on: Jan 01, 1970


Price: Rs.70 / लिटर

 

यो मेलम्ची आसपाससका क्षेत्रहरुमा चलनचल्तीमा रहेको दरभाउ हो । यसमा दैनिक सामान्य केही तल माथी हुन सक्छ ।