सूचना तथा विज्ञापन अनलाइनबाट पनि
Posted on: Nov 21, 2016


रेडियो मेलमम्चीकोमार्फत यहाँले कुनै विज्ञापन तथा सुचना प्रशारण गर्न चाहनु हुन्छ भने अनलाईनबाट नै फर्म भरेर पठाउन सकिने भएको छ । 

तपाईले भरेर पठाउनुभएको फर्मको आधारमा सामग्री उत्पादन गरी प्रशारण गरिने व्यहोरा सबै विज्ञापनदाता तथा श्रोताहरुमा जानकारी गराइन्छ । 
त्यसको लागि लिंक यहाँ उपलब्ध छ । 

http://www.radiomelamchi.com/ad-tariff


Comments