Sukumaya Tamang

Nickname:

DOB:

Zodiac:

Fav. One Liner:

Frequently Spotted at:


About Sukumaya:

चार वर्ष अगाडीदेखि रेडियो मेलम्चीमा प्राबिधिका रुपमा कार्यरत सुकुमायाको, सिन्धुपाल्चोक, दुवाचौर स्थायी घर हो । दुवाचौर प्रशारण केन्द्रको मुख्य प्राबिधिक संयोजनको भूमिका उनको महत्वपूर्ण छ । 

Comments